ENSEIGNEMENT  PRATIQUE  QI GONG 
TU HỌC  TU TẬP  KHÍ CÔNG 

Thơ : Sau đêm ấy... Đời thay đổi*

Ta đã hết rồi chuyện thế gian,
Tâm ta thanh thản như mây ngàn,
Đâu còn chi nữa mà đem nói,
Ý bặt, lời không, óc rỗng rang.

*

Ai hay giải ngộ, tâm bừng sáng,
Khí huyết dâng tràn niệm trống không:
Phi hữu, phi vô, phi ly, phi phi diệt,
Ngữ ngôn dừng bặt thể tương đồng.

*

Từ đây hết thấy thân mang nghiệp,
Chẳng thấy luân hồi nghiệp trả vay.
Tự do, tù tội nay đồng nghĩa,
Chỉ một chữ KHÔNG trọn rõ bày!

*

KHÔNG này vi diệu nào ai biết,
Lặng hết tư duy rõ nghĩa ngay !
Nếu đem suy luận bàn nghĩa lý,
Ngàn năm vẫn trụ thể thấy hai.

*

Càng nói, càng rơi trong luận thuyết,
Càng sát luân hồi mãi chẳng ra.
Con đường giải thoát là yên lặng:
Lời không, ý bặt lìa ta bà!

*

Đêm nay giải ngộ, con mừng quá,
Biết rõ đường đi về đến nhà.
Ơn Thầy muôn kiếp con ghi tạc,
Sụt sùi tiếng khóc, lệ nhỏ sa!

*

Ba lô BÁT NHÃ từ nay bỏ,
Huyễn hóa, vô thường chẳng luống tham
Sắc sắc, không không, không còn bận,
Tuy nằm ngục thất vẫn thênh thang !

*

Kính dâng Thầy, người đã mở tâm con.
Thông Triệt

Kỷ niệm nhập thất tại trại giam Hà Tây
(từ tháng 9 1979 đến tháng 4 1982)
Hà Nội, ngày mùng 4 Tết năm 1982

Nguồn : tanhkhong.org


Auteur : Thông Triệt
Publié le : 01-01-2023 - 17:12