ENSEIGNEMENT  PRATIQUE  QI GONG 
TU HỌC  TU TẬP  KHÍ CÔNG 

2023.05 - Stage bilingue (3 jours) à Paris du 20 au 22.05.2023Ni Su Triet Nhu

Hội Thiền Tánh Không Paris xin kính mời các Anh Chị tham dự Khoá Tu Thiền dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Triệt Như, từ Thiền viện Hoa Kỳ sang :

Khóa Tu Thiền
Thứ bảy 20 đến thứ hai 22.05.2023

từ 09g00 đến 17g00 tại Đạo tràng Paris

Nội dung Khoá Tu Thiền :

Địa chỉ Đạo tràng :
116 bd Maréchal Foch
93160 NOISY LE GRAND

Chúng tôi mong được sự tham gia đông đảo của tất cả các bạn thiền sinh và xin anh chị nhớ ghi tên sớm.

Hội Thiền Tánh Không Paris
https://meditation-sunyata.paris
L'association Méditation SUNYATA Paris organisera un Stage de Méditation bouddhique sous la direction de La Vénérable Bhikkhuni Triệt Như :

Stage de Méditation bouddhique
Samedi 20 au lundi 23 mai 2023

de 09h00 à 17h00 au siège de l'association

Programme :

Adresse de notre sìège :
116 bd Maréchal Foch
93160 NOISY LE GRAND

Nous comptons vivement sur votre participation et vous remercions de réserver le plus tôt possible.

L’association Méditation Sunyata Paris
https://meditation-sunyata.paris


Liste des inscrits - Danh sách ghi tên

 1. Đức Vân
 2. Kim Long
 3. Minh Chánh
 4. Minh Diệu
 5. Minh Lài
 6. Minh Y
 7. Mộng Hoàn
 8. Nhất Hoà
 9. Như Thanh
 10. Phương Quê
 11. Quang Khôi
 12. Quang Triết
 13. Tâm Hỉ
 14. Tâm Liên
 15. Từ Phổ
 16. Tuệ Tỉnh
 17. Heidrun (+ hébergement)
 18. Minh Viên (+ hébergement)
 19. Tâm Minh (+ hébergement)
 20. Thu (+ hébergement)
 21. Tuyết Mai (+ hébergement)
 22. Françoise (2j Sam+Dim)
 23. Tâm Hiếu (2j Sam+Dim)
 24. Tâm Lộc (2j Sam+Dim)
 25. Ngọc Hương (1j Sam)
 26. Tâm Đức (1j Sam)
 27. Stephanie Bùi (1j Dim)


Auteur : MSParis
Publié le : 18-01-2023 - 16:44