ENSEIGNEMENT  PRATIQUE  QI GONG 
TU HỌC  TU TẬP  KHÍ CÔNG 

Journée de méditation, dimanche 14.07.2024image

Cô Nhất Như sẽ sang thăm Đạo tràng Paris vài ngày trong tháng 7. Nhân dịp này, Hội Thiền Tánh Không Paris sẽ tổ chức một :

Buổi sinh hoạt Thiền với Cô Nhất Như

Chủ nhật 14 tháng 7 năm 2024
từ 09g00 đến 16g30 tại Đạo tràng Paris

Chương trình của buổi Sinh Hoạt như sau :

Địa chỉ Đạo tràng :
116 bd Maréchal Foch
93160 NOISY LE GRAND

Ngoài ra, các bạn nào muốn đến đạo tràng ddể trao đổi hoặc học thêm, Cô Nhất Như sẽ đón tiếp các bạn
Thứ bảy 13.07.2024 từ 10 giờ đến 17 giờ
có thể ăn trưa tại chỗ. Xin ghi tên trước để tiện việc tổ chức.

Chúng tôi mong được sự tham gia đông đảo của tất cả các bạn thiền sinh và xin anh chị nhớ ghi tên sớm.

Hội Thiền Tánh Không Paris
https://meditation-sunyata.paris


A l'occasion du passage de Cô Nhất Như, de Suynata USA, à Paris au mois de juillet, nous vous invitons cordialement à participer à la

Journée de méditation spéciale avec Cô Nhất Như

Dimanche 14 juillet 2024
de 09h00 à 16h30 au siège de l'association

Programme de la journée :

Adresse de notre siège :
116 bd Maréchal Foch
93160 NOISY LE GRAND

Nous comptons vivement sur votre participation et vous remercions de confirmer votre présence.

L’association Méditation Sunyata Paris
https://meditation-sunyata.paris


Auteur : MSParis
Publié le : 16-04-2023 - 15:44