ENSEIGNEMENT  PRATIQUE  QI GONG 
TU HỌC  TU TẬP  KHÍ CÔNG 

Cách thực hành Thiền qua Ba TánhSau đây là các bước thực hành để nhận ra cái Chân Tâm qua Ba Tánh, do Ni Sư Triệt Như hướng dẫn trong khoá tu 3 ngày từ 20 đến 21 tháng 5 tại Đạo tràng Paris.

Tánh XÚC CHẠM

 1. Thiền Hành

  • Bước 1 : Biết xúc chạm của chân

  • Bước 2 : Biết tâm khi thấy, nghe, xúc chạm

 2. Thư giãn lưỡi

  • Bước 1 : Biết lưỡi đang thư giãn

  • Bước 2 : Biết tâm đang yên lặng

 3. Thở

  • Bước 1 : Biết xúc chạm ở mũi

  • Bước 2 : Biết tâm đang yên lặng

Tánh NGHE

Tánh THẤY

 1. Cái loé sáng Biết đầu tiên

 2. Nhìn tổng quát / nhìn xa

 3. Nhìn lướt

 4. Nhìn lưng chừng

 5. Nhìn mà không nói tên đối tượng


Auteur : Triệt Như
Publié le : 02-06-2023 - 14:39